dzien Wesleya

Miłuj nie nie tylko w słowie, ale w czynie i w prawdzie. Połącz się ze mną w pracy dla Boga tak dalece, jak ci na to pozwala twoje sumienie, zachowując swoje dotychczasowe poglądy i swój własny sposób chwalenia Pana. Wtedy będziemy mogli iść ręka w rękę.

ks. Jan Wesley (1703-1791), duchowny anglikański

Zapraszamy na ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego upamiętniające 275 rocznicę nawrócenie się ks. Jana Wesleya

Na nabożeństwie będziemy gościć min. ks. Łukasza Ławreszuka z Cerkwi Prawosławnej w Ełku, ks. Jerzego Fidurę z Kościoła Rzymskokatolickiego i pastora Grzegorza Gawrycha z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku, który wygłosi kazanie.

Po nabożeństwie zapraszamy na poczęstunek.

Kategorie: Ekumenizm, Wydarzenia

Brak komentarzy.