• Pastor parafii (Przewodniczący Rady Parafialnej) ks. Dariusz Zuber

Pochodzę z Tarnowa, studiowałem w Biblinym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu i Chrześciajńskiej Akademi Teologicznej w Warszawie. Obecie jestem pastorem w ełckiej parafii. Poprzednio służyłem w parafiach Gdańsku, Elblągu, Poznaniu, Lublinie, Warszawie i Olsztynku. Mam żonę Monikę a od 20 lutego  2010 roku córeczkę Zosię oraz od 26 sierpnia 2011 jest z nami Staś

Interesuję się teolgią, filozofią i psychologią.

Kontakt: metodysci.elk@gmail.com, tel. 695 773 139

Wiecej o mnie na mojej stronie www.homopaschalis.pl

  • Pastorka Parafii w Starych Juchach ks. Monika Zuber

Pochodzę z Podlasia, urodziłam się w Białymstoku. Studiowałam teologię ewangelicką we Wrocławiu i Warszawie na uczelniach ekumenicznych (BST i ChAT). Dokształcałam się z dziedziny duszpasterstwa, psychologii i terapii behawioralnej.  Naukowo zajmuję/pasjonuję się teologią feministyczną, współczesną egzegezą Nowego Testamentu i socjologią religii.

Pracowałam w organizacjach chrześcijańskich, na uczelni teologicznej oraz udzielałam się wolontaryjnie w różnych programach edukacyjnych, misyjnych i społecznych, w Polsce i za granicą. Od lipca 2010 pracuję jako pastorka w Kościele Ewangelicko – Metodystycznym. W 2017 roku zostałam ordynowana na panią diakon, oczekuje obecnie na ordynację prezbiterską. Służyłam przy parafiach w Warszawie, Olsztynku, Łukcie, Ostródzie, Słoneczniku, a obecnie w Ełku i Starych Juchach.

Oprócz teologii pasjonuje mnie sztuka, architektura i nauki społeczne.

Mam męża Darka, córeczkę Zosię i synka Stasia.

Kontakt: moniazuber@gmail.com, tel. 695 611 206

moja strona www: moniazuber.pl

  • Kuratorka parafii Grażyna Czyżewska
  • Skarbnik parafii Karol Kozłowski
  • Sekretarz parafii Grzegorz Krenc 
  • Członek Rady Parafialnej Edward Cwingelberg
  • Członek Rady Parafialnej Paweł Borzeński

 

KOMISJA REWIZYJNA PARAFII

  • Przewodniczący Władysław Pawłowski
  • Z-ca Przewodniczącego Eugeniusz Klimaszewski 
  • Członkini Dagmara Borzeńska