Godzina Biblijna – to spotkanie, na którym czytamy Pismo Święte i rozmawiamy o bliskich nam, współczesnych tematach i problemach. Wspólnie odkrywamy, jak Pismo Święte bliskie jest naszej codzienności. Uczymy się od siebie nawzajem. Dyskutujemy i szukamy odpowiedzi na trudne pytania. Każda wątpliwość, każde inne zdanie – mile widziane!

Spotkanie w ciekawym gronie, z Pismem Świętym w jednym ręku a dobrą kawą w drugiej.

Zapraszamy!

CZWARTKI GODZ. 17.00

Sala świetlicy w budynku parafialnym ul. Słowackiego 26 (wejście bramką od strony sklepu Biedronka)