Autor: Data kazania : 2.10.2016. Teksty biblijne : Hb 1,2-3; 2,2-4; 2 Tm 1,1-14; Łk 17,5-10
Temat : ,
Nagranie audio niedostępne.

I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: Chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. 
Ewangelia Łukasza 17,5-10

Ściągnij kazanie! – kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję: Zapisz jako…

Brak komentarzy.