I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: Chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi […]

                        Moi Drodzy, Dzisiaj rozpoczynamy Adwent. W roku liturgicznym to czas przypominania o powtórnym przyjściu Chrystusa. Czas oczekiwania. Zapytam jednak: jak nasze oczekiwanie na Chrystusa wygląda? Kiedy bowiem słyszymy w głowie hasło „czekanie” możemy różne mieć skojarzenia, różne obrazy i znaczenia. Czy jest to oczekiwanie podobne do mozolnego ślęczenie […]

„Cmentarz głosi klęskę gospodarowania – zadomowienia, zakorzenienia, fiasko przywiązania do ziemi. Na cmentarzu ziemia ukazuje się nam jako ziemia odmowy. To nie tu – mówi cmentarz, nie tu jest Dom, nie tu jest zakorzenienie”  ks. Józef Tischner   Korzystam z usług pani księgowej. Bardzo się cieszę, że dzięki niej nie muszę zgłębiać meandrów księgowości i rachunkowości. Nie muszę się znać, […]

Rozmowa Jezusa z Nikodemem Jest taki dom idealny, dom ciepły, pełen życzliwych osób, dom z kominkiem i kwiatami. Dom, gdzie czujesz się sobą, czujesz sią akceptowana, gdzie czujesz się kochany. Dom, który jest podporą i siłą, do którego można zawsze wrócić,  tam budujemy siły, dzięki którym możemy i cały świat zmienić, dom marzeń… Jak możemy taki dom odnaleźć? Myślę, że […]

Dzisiejsze przypowieści, jakie słyszymy z ust Jezusa są odpowiedzią na zgorszonych, poprawnych i wielce pobożnych ludzi, za jakich uważali się faryzeusze i uczeni w Piśmie. Moi Drodzy, dzisiaj też wiele takich „pobożnych” osób na pewno znamy. Moglibyśmy te osoby nazwać: wzorem i wyrocznią tego, co należy, jak wypada i jak jest najlepiej. Od tych osób dowiemy się zawsze, co w […]

Politycznie niepoprawny Łk 12,49-59; St: Iz 5,1-7, NT: Hbr 11,29-12,3 Ewangelia to DOBRA nowina – nowina o tym, że Bóg jest stwórcą i ojcem każdej kobiety i każdego mężczyzny i że pragnie zbawienia i szczęścia każdego. Ale Ewangelia to nie tylko miłe, pokrzepiające słowa, to również prawda, która czasami bywa gorzka, trudna, choć i przynosząca jednocześnie wyzwolenie. Tak więc Ewangelia […]

Moi drodzy! Dzisiejsza historia Ewangelii ukazuje nam dwie siostry – zapracowaną Martę i zasłuchaną Marię. Między nimi jest sam Jezus – dodajmy – kontrowersyjny Jezus! Czy przyzna rację zapracowanej Marcie? Czy znów nauczy nas czegoś nowego? Może obudzi nas z naszych ludzkich, małych problemów, by pokazać nam drogę do Boga? Oto czytamy, że Jezus został przyjęty i ugoszczony w domu […]