W dniach 6-19 listopada 2017 w naszym ośrodku Dobra Siła w Starych Juchach, odbył się turnus terapeutyczny. Komitet Społeczny naszego Kościoła pozyskał środki z metodystycznej misji Connexio, dzięki którym uczestnicy nie musieli płacić za terapię i pobyt w ośrodku. W zajęciach udział wzięło 9 osób. Szczególne podziękowania należą się Panu Markowi Wysogrodzkiemu, terapeucie uzależnień, który był pomysłodawcą i "ojcem" tego przedsięwzięcia. Zajęcia terapeutyczne poprowadził Pan Bartek Frukacz, terapeuta z Pracowni Rozwoju Osobistego Twój Czas z Jabłonnej. Był to cenny czas pracy, rozwoju i odpoczynku.

Celem terapii było zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej oraz nauka wykorzystania jej w dalszym, trzeźwym życiu. 

Program obejmował następujące tematy:

Co to jest choroba alkoholowa
Objawy i fazy choroby
Lista uczuć, nauka ich nazywania i rozpoznawania
Praca nad uznaniem bezsilności wobec alkoholu
Co to jest głód alkoholowy
Zapobieganie nawrotom picia
Rodzina z problemem alkoholowym
Moje wartości
Program HALT
Program 24 godziny
Wieza o ruchach trzeźwościowych (w tym udział w mitingach AA)
Mechanizmy uzależnienia

oraz wiele innych ważnych tematów, w tym dyskusje i własne wnioski.

Brak komentarzy.