Ełcki Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Parafia Miłości Bożej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego zapraszają do udziału w szkoleniu dotyczącym Projektu Prawda. Szkolenie odbędzie się 9 listopada w sobotę od godz. 9.00 do 15.00 w sali parafialnej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ul . Słowackiego 26 w Elku. Wstep wolny !!!

Projekt Prawda – jest inspirującym kursem dla małych grup spotykających się "w realu". Jest oparty na dynamicznych wykładach Dr Della Tacketa, mających na celu rozwinięcie u osób wierzących światopoglądu opartego na Biblii. Uczestnicy osobiście i w sposób praktyczny zapoznają się z Bożą prawdą.

Trzynaście godzinnych lekcji szczegółowo omawia, jak wedle Bożego zamysłu wyglądać ma życie codzienne, zbudowane na światopoglądzie chrześcijańskim. Co ważniejsze, kurs pokazuje jak można sprawić, by nasze czyny odzwierciedlały nasze najgłębsze przekonania, prowadząc do głębokiej, wewnętrznej przemiany.

Spróbuj sobie wyobrazić komputer z uszkodzonym systemem operacyjnym. Żadna operacja komputerowa nie gwarantuje poprawnego wyniku. Takim właśnie „systemem operacyjnym” jest światopogląd chrześcijanina, jeśli nie jest biblijnym światopoglądem. Jeśli nie jest oparty o wartości i treść przesłania Biblii, to wbrew własnemu przeświadczeniu i deklaracjom, podejmujesz fałszywe kroki. Z tego to powodu właśnie, nasze codzienne życie niewiele różni się od życia nominalnych chrześcijan, czy ludzi niewierzących. Praktycznie odnosi się to do wielu sfer naszej codzienności… np. do naszych wyborów (motywacji i decyzji), sposobu dysponowania pieniędzmi, kierunku życia… aż po… przeciętną jakość życia rodzinnego, czy… liczbę rozwodów, która jest taka sama, jak w „w świecie”. Rozejście się teorii z praktyką życia nie daje poczucia spełnienia i zadowolenia. Dlatego wielu z nas żyje w poczuciu rozdarcia, a nawet traci sens życia, nie mówiąc już o kontakcie z otoczeniem. Czy jeszcze jesteśmy solą ziemi? (Mt. 5,13).

Aby się temu przeciwstawić, organizacja Focus on the Family stworzyła jeden z najbardziej ambitnych projektów w historii swojego istnienia pod nazwą Projekt Prawda. Serię 13 jednogodzinnych wykładów dra Dela Tacketta na 8 płytkach DVD, dla małych grup domowych. Dla milionów ludzi te wykłady stały się punktem zwrotnym w porządkowaniu własnego światopoglądu i przemiany swojego życia. Każdy wykład ukazuje jak ważny jest dla nas biblijny światopogląd w codziennym życiu.

 

 

Kategorie: Ekumenizm, Wydarzenia

Brak komentarzy.