Ełckie Święto Reformacji 31. października 2013


Jakie były przyczyny Reformacji?
Czym charakteryzują się Kościoły protestanckie?
Jaki był wpływ Reformacji Protestnckiej na historię?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabożeństwo z okazji Święta Reformacji będzie wspólnym spotkaniem i modlitwą chrześcijan różnych tradycji. Na nabożeństwie obok liturgii Słowa Bożego będzie sprawowana Wieczerza Pańska (Komunia Św.). Kazanie wygłosi Pastor Grzegorz Gawrych z ełckiego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów. Zaraz po nabożeństwie ok. 17.30 odbędzie się w sali parafialnej projekcja filmu Luter.

Po filmie zapraszamy na dyskusję przy kawie i herbacie. 

O filmie:

Film opowiada historię Marcina Lutra, księdza i profesora teologii na uniwersytecie w Wittenberdze, który twierdził, iż wierni sami powinni studiować Biblię, nie muszą odmawiać określonej liczby modlitw czy uczęszczać na nabożeństwa. Tym samym podważył całą organizację Kościoła rzymskokatolickiego. Ogłoszonymi przez siebie 95 tezami zjednał sobie opozycję kościelną, ale naraził się papiestwu. Usunięto go z Kościoła katolickiego i zagrożono klątwą. Cesarz Karol V rozkazał mu wyrzec się swoich przekonań. Luter, mimo iż groził mu stos, pozostał wierny swym przekonaniom. Szczęśliwie poparli go i wzięli po opiekę władcy Saksonii. Jego wystąpienie dało początek wojnom religijnym, rozpadowi Kościoła rzymskokatolickiego i powstaniu Kościołów protestanckich.

Brak komentarzy.